Showing all 8 results

Mạch nhạc xe điện trẻ em là thiết bị dùng để khuếch đại tín hiệu âm thanh lên đủ lớn và đưa tín hiệu này đến loa. Làm cho loa phát ra âm thanh phục vụ nhu cầu giải trí của bé khi sử dụng xe ô tô điện trẻ em